LENTERA

Membudayakan Rukun Islam dalam Kehidupan Sehari-hari (4)

AsSAJIDIN.COM — Rukun Islam ada lima, Mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat, berpuasa di bulan Ramadhan, melaksanakan zakat dan sedekah, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Dalam tulisan sebelumnya, rukun islam pertama, kedua dan ketiga sudah dijelaskan. Kini bagaimana membudayakan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan memaknai rukun Islam keempat yaitu Zakat.

Melalui Rukun Islam yang keempat berzakat, manusia diingatkan Allah agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah melalui ritual berzakat, berinfak, bersedekah, berwaqaf dan hibah yang bertujuan melatih agar supaya tidak kikir dan pelit.

Allah berfirman: Siksaku akan Ku-timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmatKu meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmatKu untuk orang-orang yang bertakwa, Yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami” (Al Qur’an surat Al A’raaf (07) ayat 156).

Lihat Juga :  Duhai Suami Dahulukan Nafkahi Istri dan Anak, Baru Orang Tuamu

Firman Allah lainnya, Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, Orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, Mendirikan shalat dan menunaikan zakat; Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

(Al Qur’an surat Al Baqarah (02) ayat 177).

Simak juga Hadits nabi SAW “Pada suatu hari, ketika Rasulullah s.a.w berada bersama kaum muslimin, Datang seorang lelaki kemudian bertanya kepada baginda: Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksudkan dengan Iman? Lalu baginda bersabda:
Kamu hendaklah percaya yaitu beriman kepada Allah, para Malaikat, Semua Kitab yang diturunkan, hari pertemuan denganNya, para Rasul Dan percaya kepada Hari Kebangkitan. Lelaki itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah!
Apakah pula yang dimaksudkan dengan Islam? Baginda bersabda: Islam ialah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan perkara lain, mendirikan sembahyang yang telah difardukan, Mengeluarkan zakat yang diwajibkan Dan berpuasa pada bulan Ramadan. (Hadits riwayat Bukhari & Muslim).

Lihat Juga :  Tiga Rahasia Pengobatan Islam, dari Pengusaha Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad

Diharapkan dengan mengerjakan infak, zakat, sedekah, hibah, waqaf dan lain-lain ketakwaan manusia akan terpelihara dari waktu ke waktu agar dapat mewujudkan kehidupan manusia yang islami yaitu : selamat sejahatera rukun damai, aman tentram,
tenang dan bahagia. Amin.(*)

Back to top button