LENTERA

Membudayakan Rukun Islam dalam Kehidupan Sehari-hari (2)

AsSAJIDIN.COM — Dalam tulisan sebelumnya telah disampaikan rukun islam yang pertama, membaca syahadat, dan bagaimana mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Bahasan kedua tentang Rukun Islam adalah salat. Manusia senantiasa diingatkan Allah agar selalu menjaga perilaku mulut,  tangan dan kaki senantiasa suci.  Suci pandangan, suci qolbu, suci ucapannya suci pikirannya dan suci akhlaknya melalui peringatan berkumur-kumur.  Membasuh telinga, tangan, muka dan kaki ketika berwudhu agar bertakwa (minimal 15 kali membasuhnya dalam satu hari).

Firman Allah (Al Qur’an surat Al Maa-idah (05) ayat 6-7) yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, Dan  sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit Atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) Atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih);

Lihat Juga :  Melantunkan Ayat Suci, Satu dari Empat Ciri Rumah yang Sering Didatangi Malaikat

Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu Dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Dan ingatlah karunia Allah kepadamu Dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, Ketika kamu mengatakan :Kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi hati(mu)”

Hadist nabi ; “Barangsiapa yang berwudhu sebagaimana yang aku perintahkan Dan shalat sebagaimana yang aku perintahkan Maka diampunilah dosa-dosa yang diperbuatnya pada masa-masa lampau” (Hadits riwayat An Nasa’i).

Lihat Juga :  Ganjaran Menolong Saudara dan Melepaskan Kesusahan Orang Lain

Diharapkan dengan mengerjakan wudhu dan salat minimal 5 kali sehari, ketakwaan manusia akan terpelihara dari waktu ke waktu agar dapat mewujudkan kehidupan manusia yang islami yaitu : selamat sejahatera rukun damai, aman tentram, tenang dan bahagia. Amin.(*)

Back to top button