SYARIAH

One Day One Hadist: Peran Anak Soleh/Soleha Bagi Orangtua

ASSAJIDIN.COM — Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kebaikannya

Kecuali tiga macam amal
harta yang diwakafkan, ilmu yang bermanfaat; dan anak yang shaleh/shaleha yang selalu mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim)

Penjasan:
Mudah-mudahan hadits tersebut dapat memotivasi para orangtua untuk senantiasa berusaha mendidik anaknya agar menjadi anak yang shaleh/shaleha.

Sebab, hanya anak yang saleh yang dapat mewujudkan suasana tenteram dan damai.
Tentu saja orangtua anak yang saleh ini mendapatkan bagian pahalanya juga. (*)

Back to top button